எங்களை தொடர்பு கொள்ள

முகவரி –

  • 76/2,
  • Matale road, Akurana,
  • Kandy,
  • Sri Lanka.

தொடர்பு எண்–

  • +94 81 2300415
  • +94 81 2376746

மின்னஞ்சல்    –  disasterservicescentre@gmail.com
இணையதளம் –      www.disaster.lk