මීරියබැද්ද

මීරියබැද්ද නායයෑම

නායයෑම් යනු ශ්‍රී ලංකාව විසින් නිරන්තරයෙන් හා නිතර මුහුණ දෙන ව්‍යසනයන්ගෙන් එකකි. 2014 ඔක්තෝබර් 29 වන දින බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි මීරියබැද්දහි විශාල නායයෑමක් සිදුවිය. අඛණ්ඩව දින තුනක් ඇද හැලෙන වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයාමට කොස්ලන්ද වතුයායේ කම්කරුවන්ට මුුුුහුන දීමට සිදු වූ අතර ඔවුන්ගේ ජීවිත හා දේපළවලට විශාල හානියක් සිදු විය.මරණ 16 ක් සනාථ වී ඇති අතර පුද්ගලයින් 192 දෙනෙකු අතුරුදන් වී ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. නිවාස 150 ක් පමණ ආපදාවට ලක් විය. නායයෑමට හේතු වන්නේ ස්වාභාවික හේතු සහ අහිතකර මානව මැදිහත්වීම් ය.

Daily rainfall hydrograph - Meeriyabedda estate
Graph credits- Jagath Gunatilake for GIS and Numerical simulation-based model for prediction of vulnerability on mountain tsunami at Meeriyabedda, Sri Lanka- Conference Paper

වීඩියෝ පට

මුලාශ්‍ර වදන් පෙළ

https://www.nbro.gov.lk/images/content_image/pdf/symposia/26.pdf

මුලාශ්‍ර ඡායාරූප

https://www.jica.go.jp/srilanka/english/office/topics/c8h0vm00009e4e8s-att/150624_01.pdf