ඩූම්ස්ඩේ ඔරලෝසුව

 

ඩූම්ස්ඩේ ඔරලෝසුව

හැදින්වීම

ඩූම්ස්ඩේ ඔරලෝසුව යනු මිනිසා විසින් සාදන ලද ගෝලීය ව්‍යසනයක සම්භාවිතාව නිරූපණය කරන සංකේතයකි. මෙම ඔරලෝසු මුහුණ “මධ්‍යම රාත්‍රියට මිනිත්තු” ගණන පෙන්වන අතර ‌‌‌මෙහිදී මධ්‍යම රාත්‍රිය යනු අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි සිදුවීමක් ‌ලෙස අර්ථ දක්වන අතර එය මානව වර්ගයාගේ පැවැත්මට අනතුරක් විය හැකිය. (මානව වර්ගයාගේ අවසානයට හේතු විය හැකි සිදුවීමක්). අප “මධ්‍යම රාත්‍රියට” කෙතරම් සමීපද යන්න ගණනය කිරීමේදි න්‍යෂ්ටික අවදානම සහ දේශගුණික විපර්යාසයන් බලපාන ප්‍රධාන සාධක වේ . මෙම ඔරලෝසුව 1947 සිට Bulletin of the Atomic Scientists විසින් නඩත්තු කරනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා මෙම වීඩියෝව නරඹන්න. =>   වීඩියෝව

දර්ශන Thebulletin.org වෙතින්. සම්පූර්ණ විස්තර සඳහා  thebulletin.org වෙත පිවිසෙන්න.

 

දේශගුණික විපර්යාස

න්‍යෂ්ටික තර්ජන

දේශගුණික විපර්යාස - ශ්‍රි ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 1988 සිට 2019 දක්වා


අධීක්ෂණය කරන ලද CO2 මිනුම්