අරමුණ

මෙම වෙබ් ද්වාරය උසස් තත්ත්වයේ පර්යේෂණ මත පදනම්ව ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය සහ ප්‍රතිසාධනය සඳහා සේවාවන් සපයයි. දශක දෙකක් තිස්සේ, විශේෂයෙන් දේශගුණික සම්භවයක් ඇති ව්‍යසන වලට තුඩු දිය හැකි ස්වාභාවික උපද්‍රව පිළිබඳව අපි පර්යේෂණ කර ඇත්තෙමු. මිනිසුන්, ජීවනෝපායන්, ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සහ ජාල වල අවදානම පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කළෙමු.


මේවායින් බොහොමයක “ව්‍යසනය” යනු මිනිසා ලබන අනාරක්ෂිතභාවයට සම්බන්ධ ස්වාභාවික උපද්‍රවයන්ය.
අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම් වල පිපිරීම්, වායු දූෂණය හෝ දේශගුණික විපර්යාස වැනි උපද්‍රවයන්ද ස්වාභාවික නොවන ‌ව‌ෙ. මන්ද ඒවාද සිදුවන්නේ දුර්වල ලෙස සැලසුම් කර නඩත්තු කරන ලද කර්මාන්ත හා වාහන වැනි තාක්‍ෂණික ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙනි.


ගිනි තැබීම, කඩාකප්පල් කිරීම, මැරයන්, කැරලි කෝලාහල, ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදී කණ්ඩායම් වැනි මිනිසුන් විසින් සාදන ලද ආපදාවන්ට විසඳුම් සෙවීම සඳහා මෑතකදී අපි කටයුතු කළෙමු.අපගේ වැඩ කටයුතු පසුගිය දශක තුනක කාලය තුළ පරිසර, දේශගුණික හා තාක්ෂණ සම්මේලනයේ කාර්ය මණ්ඩලය, උපදේශකයින් සහ ව්‍යාපෘති මත ගොඩනැඟී ඇත.