අරණායක

අරණායක නායයෑම

නායයෑම් සහ සුළි සුළං ශ්‍රී ලංකාව තුළ පොදු සහ අවදානම් සහිත ආපදා ‌‌වේ. නායයෑම් වලට තුඩු දෙන සාධක වලට නාය යෑම්, තද බෑවුම් වල ඉදිකිරීම් සිදු කිරීම, පාංශු මට්ටම්, නායයාම් ප්‍රදේශ වල භූමි ආවරණය පිරිහීම, ජල වාෂ්ප වීම සහ අධික පාංශු තෙතමනය හා නොසැලකිලිමත් මානව මැදිහත් වීම් ඇතුළත් වේ.

2013-05-17 දින අරණායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ විශාල පරිමාණයේ නායයාමක් සිදු වූ අතර තවත් නාය යෑම් දෙකක් පසුදා පාන්දර සිදුවිය. ගම්මාන කිහිපයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම යට වී ඇති අතර 150 කට අධික පිරිසක් මියගොස් විශාල නිවාස ප්‍රමාණයක් විනාශ වුනි. මෙම නායයාමේ ක්ෂණික අවුලුවන සාධකය වූයේ මැයි 14 සිට මැයි 17 දක්වා දින 4 ක රළු වැසි තත්වයයි.

නායයාම සිදු වූයේ දිප්පිටිය සාමසර කඳුවැටියේ ඊසාන දෙසට වන බෑවුමෙහි ක්ෂුද්‍ර ජල පෝෂක ප්‍රදේශය තුලයි. නායයාම සිදුවූ ප්රදේශය තේ හා රබර් වතු කොටසක් ලෙස තිබී ඇති අතර 1960 දී එය ජනාවාසයක් බවට පරිවර්තනය කර ඇත. මෙම වෙනස නොතකා නව පදිංචිකරුවන් ජීවනෝපාය ලෙස තේ හා සුළු අපනයන භෝග වගා  කරගෙන ගොස් ඇත. නාය යැම් හේතුවෙන් 350,000 ක් පමණ ජනයා පීඩාවට පත් වූ අතර විශාල සංඛ්යාවක් අවතැන්වී ඇත. නායයෑමට පත් වූ භූමි ප්රමාණය හෙක්ටයාර 600 ට වඩා වැඩි වන අතර බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල ඇතැම් ප්රදේශවල අඩි 30-40 ක් පමණ මඩ තැන්පත් වී ඇත.

Aranayake Search Operations
About 220 families were reported missing after Wednesday’s landslides [EPA]Reference- https://www.aljazeera.com- Link

A collapsed house
A house in Gamthuna, Aranayake that collapsed on the same day as the tragic landslide –Text and pix by Shiran Illanperuma

වීඩිය‌ෝ දර්ශන